บริการที่รับดำเนินการ

 • Home
 • บริการที่รับดำเนินการ

[vc_row type=”standard_section” bg_image=”40″ bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][minti_box style=”5″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”align-center”]

ทุกประเภทวีซ่า เรายินดีให้การบริการอย่างประทับใจ

[/minti_box][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][vc_column_text]

012558   visa_foot

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”10″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][vc_column_text]

บริการที่รับดำเนินการ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

วีซ่าท่องเที่ยว

( Tourist visa )

[/minti_iconbox][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ วีซ่าเยี่ยมแฟน

( Visitor Visa )

[/minti_iconbox][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าคู่หมั้น

( Marriage/Settlement/De Facto Visa or Fiancé Visa )

[/minti_iconbox][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_image=”” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” bg_color=”” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” video_overlay_color=”” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_image=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″ class=”” row_id=””][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

วีซ่านักเรียน

( Student Visa )

[/minti_iconbox][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

วีซ่าธุรกิจ

( Business Visa )

[/minti_iconbox][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

( Urgent Application )

[/minti_iconbox][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_image=”” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” bg_color=”” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” video_overlay_color=”” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_image=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″ class=”” row_id=””][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

บริการกรอกฟอร์มออนไลน์

( Online Application Form )

[/minti_iconbox][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

บริการจองคิวสัมภาษณ์

( Appointment Service )

[/minti_iconbox][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

บริการรับทำ ประกันการเดินทาง

( Travel Insurance )

[/minti_iconbox][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_image=”” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” bg_color=”” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” video_overlay_color=”” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_image=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″ class=”” row_id=””][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

บริการแปลเอกสาร

( Translation Service )

[/minti_iconbox][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][minti_iconbox icon=”fa-star” style=”4″ iconcolor=”accent”]

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในเมืองไทย

( Marriage Registration )

[/minti_iconbox][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/3″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_image=”” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” bg_color=”” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” video_overlay_color=”” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_image=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” top_padding=”” bottom_padding=”” class=”” row_id=””][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][vc_accordion collapsible=”” disable_keyboard=””][vc_accordion_tab title=”1. วีซ่า ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน / เพื่อน/ครอบครัว) อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป”][vc_column_text]

 • การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ให้ตรงกับ หลักฐาน เอกสาร ที่จะยื่น
 • เอกสารการงาน การเงิน ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตหรือไม่
 • เอกสารการลางาน รับรองงาน ใบลาพักร้อน สัมพันธ์กับเวลาที่ขอไปหรือไม่(ทำงาน1 ปี ขอไปเที่ยว 90 วัน เป็นไปได้ไหม)
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ผู้ออกค่าใช้จ่าย(ครอบครัวหรือแฟน) ในการเดินทางและพำนักเพียงพอต่อการยื่นหรือไม่
 • การเขียนจดหมายอธิบายชี้แจงข้อมูลผู้ยื่นอย่างมีเหตุผล (สำคัญมาก)ในกรณีโดนปฏิเสธมา
 • ทางเราให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัครและองค์ประกอบรอบข้าง จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา
 • และแนวทางการแก้ไข และการอธิบายข้อมูลที่ยื่นเข้าไปครั้งแรกและทำเอกสารในครั้งใหม่หรือการยื่นอุทธรณ์กลับ
 • เข้าไป ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า โดยทนายความและที่ปรึกษา

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”2. วีซ่า คู่หมั้น/ แต่งงาน/ ถาวร/ติดตามคู่สมรส K-1/K-3 อเมริกา การันตีวีซ่า “][vc_column_text]ผู้สมัครสามารถสมัครเพื่อพำนักถาวร  ในสหราชอาณาจักรเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยคุณสมบัติในการสมัครคือ ผู้สมัครจะต้องอาศัยในสหราชอาณาจักรกับคู่สมรสด้วยวีซ่าคู่สมรสของผู้มีถิ่นพำนักเป็นเวลา 5 ปี

ขณะที่ยื่นวีซ่า ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานในการจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนอยู่ร่วมกัน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอาศัยอยู่ร่วมกันกับบุคคลสัญชาติอังกฤษหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งทั้งสองจะต้องมีความประสงค์ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันในสหราชอาณาจักรและเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริง

ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าตนและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีความสัมพันธ์ที่แท้จริง โดยผู้สมัครและคู่สมรสจะต้อง:

 

จดทะเบียนสมรส

 • จดทะเบียนอยู่ร่วมกัน (คู่สมรสเพศเดียวกัน)
 • อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 2 ปี (บุคคลที่อยู่ร่วมกันและไม่ประสงค์จดทะเบียน)

****ระยะเวลามาตราฐานในการพิจารณาวีซ่าประเภทนี้อยู่ที่ การพิจารณาของเจ้าหน้าที่สถานทูต

 

หมายเหตุ (เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ)

หนังสือเดินทางหรือเอกสารในการเดินทางที่มีวีซ่าเพื่อใช้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรมีอายุ 30 วันเท่านั้น หากผู้เดินทางไม่เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เดินทางจะต้องสมัครวีซ่าใหม่

รายละเอียดของระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 2 ปี 9 เดือนในสหราชอาณาจักรจะระบุอยู่ในบัตรอนุญาตพำนักอาศัย หรือ Biometric Residence Permit (BRP) ผู้ที่ได้วีซ่าจะต้องไปรับบัตร ณ สถานที่รับบัตร ภายใน 10 วันหลังจากเดินทางถึงสหราชอาณาจักร (สถานที่รับบัตร คือ ที่ทำการไปรษณีย์ – โดยปกติขณะที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า ระบบจะกำหนดสถานที่รับบัตรเป็นที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ที่ผู้สมัครประสงค์จะอาศัยในสหราชอาณาจักร)

หากท่านไม่ไปรับบัตรภายใน 10 วันหลังจากที่เดินทางไปถึงสหราชณาจักร ท่านจะต้องถูกปรับ ถูกลดทอนหรือถูกยกเลิกการอนุญาตให้พำนักอาศัย

 

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครวีซ่าคู่สมรส

ผู้ที่จะได้วีซ่าคู่สมรสจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร  กำหนดไว้

 

โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ผู้สมัครจะต้องจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสหรือจดทะเบียนอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับในสหราชอาณาจักร

คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายนึงพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร

คู่สมรสมีความประสงค์อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาหรือคู่สมรสเพศเดียวกันเป็นการถาวร

ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ A1

สปอนเซอร์จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทางด้านการเงิน (กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)

คู่สมรสจะต้องเคยพบกับมาก่อน

ผู้สมัครจะต้องผ่านคุณสมบัติด้านสุขภาพ (ผู้สมัครจะต้องไม่ติดเชื้อวัณโรค)

ผู้สมัครและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

นอกจากนี้คู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสปัจจุบันของท่านได้สิ้นสุดเป็นการถาวร

 

คุณสมบัติด้านการเงิน

ท่านจะต้องผ่านคุณสมบัติด้านการเงินดังนี้

มีรายได้ 18,600 ปอนด์ต่อปี สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักเพียงท่านเดียว

22,400 ปอนด์ต่อปี สำหรับสนับสนุนผู้สมัครหลักพร้อมบุตร 1 คน

ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติด้านการเงินหากผู้สนับสนุนได้รับเงินสงเคราะห์สำหรับผู้พิการ หรือเบี้ยเลี้ยงเพื่อผู้ดูแล แต่จะต้องรับรองได้ว่าจะสามารถอุปการะผู้สมัครและผู้อยู่ในอุปการะของผู้สมัครได้

 

ในครั้งแรกผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้อาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน หากผู้สมัครยังสมรสกับคู่สมรสและมีความประสงค์จะอาศัยอยู่ด้วยกันต่อไป ผู้สมัครจะสามารถสมัครวีซ่าเพื่ออาศัยต่อได้อีกเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือนก่อนที่วีซ่าตัวแรกจะหมดอายุ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร  จะดำเนินการใบสมัครของท่านและให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็น และจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับใบสมัครเพื่ออาศัยอยู่ต่อ ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้

ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความสัมพันธ์กับคู่สมรสยังดำเนินต่อไปและเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง

 • การขอใบรับรองโสด
 • การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน1วัน
 • การเรียนภาษาก่อนขอวีซ่า ในบางประเทศ
 • การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน
 • การเตรียมเอกสารทั้งคู่ เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากร
 • การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย
 • ผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าชนิดอื่นมาก่อนแล้วจะขอวีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่า ถาวร หรือการยื่นอุทธรณ์

รับปรึกษาติดตามวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน ที่ยื่นเข้าไปที่สถานทูตแล้ว ที่ยังไม่ได้รับ พิจารณาหรือรอเป็นเวลานาน ติดตามขั้นตอนการดำเนินการ[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”3.จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน “][vc_column_text]

 • การกรอกฟอร์มขอใบรับรองโสด จากสถานทูต
 • การแปลเอกสารใบรับรองโสดและการประทับตรารับรองจากกระทรวงฯหรือสถานทูต
 • เอกสารการที่ใช้ขอจดทะเบียนสมรสของคนไทยและชาวต่างชาติ
 • การจดทะเบียนสมรส ที่ สำนักงานเขต หรืออำเภอ
 • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน
 • แปลเอกสารทุกภาษา รับรองสถานทูตและกระทรวงฯ แบบด่วน 1 วัน
 • จำหน่าย จองตั่วเครื่องบิน ทุกสายการบิน

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”4.ประกันภัย การเดินทาง ราคาพิเศษ”][vc_column_text]

 • กรอกฟอร์ม วีซ่า ทุกประเทศ เริ่มต้น 500 – 2000 บาท*
 • จองคิว สัมภาษณ์ วีซ่าทุกประเทศ
 • รับยื่นวีซ่า ทุกสถานทูต
 • ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ NON-O NON-B วีซ่าระยะยาว

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][minti_box style=”6″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”align-center”]

เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่าแต่ละประเทศมีดังนี้

[/minti_box][vc_column_text]

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
 3. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
 7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 8. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
 9. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ *****จำเป็นอย่างยิ่ง****** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
 10. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ(ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

[/vc_column_text][minti_box style=”1″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”align-center”]

ในกรณีที่ผู้ที่จะเดินทางที่มีคนเชิญหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

–  จดหมายเชิญ

–  พาสปอร์ตถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการเดินทาง

–  เอกสารด้านการงาน

–  เอกสารด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือนอัปเดทล่าสุด

–  เอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด

–  เอกสารเกี่ยวกับที่พัก(บ้านที่แสดงให้เห็นว่ามีที่พักจริง)

–  ใบหย่า(กรณีที่มีการหย่าร้าง)

–  หลักฐานความสัมพันธ์/รูปถ่ายความสัมพันธ์/หลักฐานการส่งเงิน/อีเมลย์/หรือบิลค่าโทรศัทพ์

[/minti_box][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_image=”12″ bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/2″][vc_column_text]

[minti_button link=”tel:096-245-2425″ size=”full” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-3″ icon=”fa-phone”]โทร :096-245-2425 [/minti_button]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/2″][vc_column_text]

[minti_button link=”tel:082-246-5639″ size=”full” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-3″ icon=”fa-phone”]โทร :082-246-5639[/minti_button]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_image=”” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” bg_color=”” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” video_overlay_color=”” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_image=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” top_padding=”” bottom_padding=”” class=”” row_id=””][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][minti_spacer height=”40″][minti_gallery ids=”275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286″ link=”file” columns=”6″ style=”2″][minti_spacer height=”40″][/vc_column][/vc_row]