จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

  • Home
  • จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

[vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][minti_box style=”5″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”align-center”]

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

[/minti_box][vc_column_text]

2443

Marriage Registration in Thailand

จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยกับชาวต่างชาติ

รับปรึกษา บริการ การจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติในไทย พร้อมดูแลให้กับคุณทุกขั้นตอนกาดำเนินการ แก้ไขปัญหา ก่อนการจดทะเบียนสมรสเรามีประสบการณ์ การบริการด้านจดทะเบียนสมรสในไทย ให้กับชาวต่างชาติ ที่จะจดทะเบียนสมรสในไทย

 

Our Service

  • การจัดเตรียมเอกสารฝ่ายไทย เพื่อไปขอใบรับรองโสดที่ประเทศคู่สมรส การที่จะจดทะเบียนสมรสกับกับชาสต่างชาตินั้น กฎหมายบางประเทศเราอาจจะต้องส่งเอกสารทางราชการ ไปยังคู่สมรสเพื่อนำไปขอ “หนังสือรับรองความเป็นโสด” หรือ “หนังสืออนุญาติสมรส” ยังเขตที่คู่สมรสพำนัก จึงจะมาจดทะเบียนสมรสในไทยได้
  • การแปลเอกสาร รับรองเอกสารที่สถานทูต และกงสุลไทยเอกสาร ทางราชการไทยที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสนั้น จะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากกงสุลไทย และบางประเทศต้องนำไปแปล และรับรองเอกสารที่สถานทูตคู่สมรสก่อนทำเรื่อง ขอการจดทะเบียนสมรสได้
  • การขอใบรับรองโสด ที่สถานทูต การขอใบรับรองโสดที่สถานนทูต ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อขอ “ใบรับรองโสด” ที่สถานทูตคู่สมรส
  • การจดทะเบียนที่สำนักงานเขต (อำเภอ) พร้อนพยาน เราพร้อมอำนวยความสะดวก บริการ การจดทะเบียนสมรส ในทุกเขตพื้นที่ที่ท่านต้องการ พร้อมกับพยานให้บริการ

[/vc_column_text][minti_box style=”5″ padding=”40px 40px 40px 40px” align=”align-center”]

ทางเรามีบริการจดทะเบียนสมรสเร่งด่วน แบบ 1 วัน เสร็จ ปรึกษาฟรี
บริการทำสัญญาก่อนสมรส
Call Now: 096 245 2425

Hot Line: 061 832 2794

[/minti_box][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/1″][vc_column_text]

รับปรึกษาทางด้านกฎหมาย

การทำสัญญาก่อนสมรสโดยทนายความ / Prenuptial Agreement by Thai Attorneys
ก่อนที่ชายหญิงจะจดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายให้สิทธิคู่สมรสที่จะทำสัญญาก่อนสมรส กำหนดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ในเรื่องทรัพย์สินได้ ซึ่งหากไม่มีสัญญาก่อนสมรสได้ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องทรัพย์สิน ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ที่กล่าวมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส ดังนั้นคู่สมรสใดที่ต้องการที่จะจัดการเกี่ยวกับการขาย อสังหาริมทรัพย์ตามลำพัง โดยไม่ต้องจัดการร่วมกัน หรือต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง จึงอาจทำได้โดยการทำสัญญาก่อนสมรส โดยทั่วไปสัญญาก่อนสมรส เมื่อได้ทำขึ้นตามแบบที่กฎหมายกำหนดคือ บันทึกไว้ในทะเบียนสมรส ในขณะที่มีการจดทะเบียนสมรสแล้ว จะทำให้ผูกพันคู่สมรสตลอดไป การจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสที่ทำไว้จะทำไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล และแม้จะมีข้อความในสัญญาก่อนสมรสไว้ให้สามีภริยามีสิทธิที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสได้ ข้อตกลงเช่นนี้บังคับไม่ได้
 

การทำเรื่องหย่า Contested / Uncontested Divorce

การหย่าตามกฎหมายนั้น  ย่อมกระทำได้ 2 วิธีคือ

  • การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
  • การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

  • Step1: ให้คู่สมรสของท่านกรอกฟอร์ม “ใบรับรองโสด” เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน จะพาท่านไปสถานทูตเพื่อใบขอรับรอง “ใบรับรองโสด“ จากสถานทูตของคู่สมรสของท่าน หลังจากนั้นจากเราจะนำ “ใบรับรองโสด” ไปแปลและรับรองเอกสาร ที่กงสุลไทย แจ้งวัฒนะ
  • Step2: เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน จะน้ดหมายท่านไปที่เขต เพื่อทำการจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่ราชการ เรามีล่ามและพยานให้ท่านในวันจดทะเบียนสมรส

*** หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากับสามี ท่านไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกับสามีคนใหม่ได้ เนื่องจากจะเป็นการสมรสในขณะที่ตน มีคู่สมรสอยู่แล้ว ย่อมเป็นโมฆะเพราะเป็นการสมรส ซ้อน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”standard_section” bg_repeat=”stretch” parallax_bg=”” stellar_class=”default” section_arrow=”” video_bg=”” enable_video_color_overlay=”” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”30″ bottom_padding=”30″ bg_image=”149″][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/2″][vc_column_text]

[minti_button link=”tel:096-245-2425″ size=”full” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-3″ icon=”fa-phone”]โทร :096-245-2425 [/minti_button]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column animation=”none” bg_color=”” bg_image=”” column_padding=”no-padding” column_custompadding=”0px 0px 0px 0px” column_center=”” text_color=”dark” custom_text_color=”” text_align=”left” width=”1/2″][vc_column_text]

[minti_button link=”tel:082-246-5639″ size=”full” target=”_self” lightbox=”false” color=”color-3″ icon=”fa-phone”]โทร :082-246-5639[/minti_button]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]