เราให้คำปรึกษาและประเมินโอกาสก่อนตัดสินใจให้ ฟรี การดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยว ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต และประกันภัยการเดินทางตามที่สถานทูตกำหนด วีซ่าท่องเที่ยว สะดวก สบาย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรป (เชงก้น) และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ยินดีให้คำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าคู่หมั้น

วีซ่าแต่งงาน

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

1 +
ลูกค้าที่เราดูแล

เรายินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างประทับใจ

เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอส ซี ที เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด

ขอต้อนรับเข้าสู่การดำเนินการ

เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราคือผู้ทำงานด้านวีซ่าที่คุณไว้วางใจได้
งานที่เราดูแล

การดำเนินการขอวีซ่าท่องเที่ยว ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต และประกันภัยการเดินทางตามสถานฑูตกำหนด

เราดูแลโดยทีมงานมืออาชีพด้วยประสบการณ์ ช่วยให้การเตรียมเอกสาร การดำเนิน สะดวก รวดเร็ว รวมถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัคร รวมถึงข้อมูลการเดินทาง การท่องเที่ยว การดำเนินการวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ส่งผลให้ง่ายต่อการพิจารณาอนุมัติวีซ่า

บริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการขอวีซ่าทุกประเทศ รวมถึงวิเคราะห์ ประเมิน และสนับสนุนด้านการเดินทาง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเรา ทำให้เราสามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี

เรายินดีดำเนินการและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และสามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้รวมถึงการติดต่อสถานทูตประเทศต่าง ๆ  

ยินดีให้คำแนะนำ และประเมินโอกาสความเป็นไปได้ในการขออนุมัติวีซ่า ก่อนการตัดสินใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงการแปลเอกสาร จัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม เพื่อยื่นขอวีซ่าทุกประเภท อาทิ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน โดยมีลูกค้ามาจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย แคนนาดา เป็นต้น ด้วยประสบการณ์จึงสามารถทราบถึงความต้องการของลูกค้าและสามารถดำเนินการได้อย่างประทับใจ

10 ปีที่ผ่านมา เราทุ่มเทและมุ่งมั่น ที่จะอำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

บริษัท เอส ซี ที เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด

เราคือผู้ทำงานด้านวีซ่าที่คุณไว้วางใจได้