ท่องเที่ยว

คู่หมั้น

แต่งงาน

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

1 +
ลูกค้าที่เราดูแล

เรายินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างประทับใจ

เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอส ซี ที เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด

ขอต้อนรับเข้าสู่การดำเนินการ

เพื่อเดินทางท่องเที่ยว คู่หมั้น แต่งงาน จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราคือผู้ทำงานที่คุณไว้วางใจได้

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร. 096-245-2425,082-246-5639
หรือ Line ID : sct2015

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นต้องใช้

ยื่นเอกสาร

ลูกค้าทำการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่า

เอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้น

บริษัท เอส ซี ที เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด

เราคือผู้ทำงานที่คุณไว้วางใจได้