การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยเลือกมาตรฐานการชำระเงินตามนี้

การเริ่มดำเนินงาน หากท่านสะดวกพบเราที่ออฟฟิศ

ท่านสามารถเริ่มงานกับเราได้ที่ออฟฟิศ เอส ซี ที เซอร์วิสฯ  ค่าดำเนินการเรียกเก็บตามข้อตกลง (ทางเราจะไม่มีการเรียกเก็บหรือบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายใดๆ อันนอกเหนือไปจากข้อตกลงที่ได้ชี้แจ้งไว้)

หากท่านอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสาร โดยไปรษณีย์ EMS มายังออฟฟิศของเรา เมื่อเอกสารถึงเราแล้ว ทางเราจะรีบตรวจเช็คและยืนยันเอกสารของท่านโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งชี้แนะการดำเนินการและข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ท่านในการดำเนินงานท่านสามารถมัดจำค่าดำเนินการ โดยโอนเข้าบัญชี ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น

รับงานนอกสถานที่ ท่านสามารถนัดหมายเราเพื่อรับงานนอกสถานที่ ได้ ตามข้อตกลง การรับงานนอกสถานที่ท่านจะได้รับใบเสร็จของ เอส ซี ที เซอร์วิสฯ ที่ลงลายมือชื่อเซ็นต์ รับโดย บริษัท เอส ซี ที เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำกัด แล้ว โดยชัดเจน

peyment

หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกวิธีการ การชำระดังกล่าวข้างต้นได้โดยความสะดวก ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ อันเกี่ยวกับการชำระเงินสามารถติดต่อ ได้โดยตรงที่เบอร์โทร 082-246-5639, 096-2452425