ขอต้อนรับสู่ บริการรับทำวีซ่า

Sct Service Thailand รับทำวีซ่าท่องเที่ยว รับทำวีซ่าคู่หมั้น รับทำวีซ่าแต่งงาน รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

เราคือผู้ทำงานด้านวีซ่าที่คุณไว้วางใจได้

บริษัท เอส ซี ที เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด

  • รับทำวีซ่าท่องเที่ยว

  • รับทำวีซ่าคู่หมั้น

  • รับทำวีซ่าแต่งงาน

  • รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

  • ค่าบริการเริ่มต้นขอวีซ่าท่องเที่ยว คิดค่าบริการ 3,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูตและประกันการเดินทางที่สถานทูตระบุ ในกรณียื่นวีซ่าเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ราคาพิเศษ

เรายินดีแก้ไขทุกปัญหาและยินดีให้การบริการอย่างประทับใจ

S__3301391

บริษัท เอส ซี ที เซอร์วิส  รับทำวีซ่าทุกประเทศ เราเป็นผู้สนับสนุน วิเคราะห์แก้ไขจัดการดำเนินการให้คำปรึกษาปัญหาด้านวีซ่าและการเดินทาง เราเข้าใจปัญหาของผู้เดินทางเป็นอย่างดี เราคือผู้มีประสบการณ์ยาวนานประสบความสำเร็จในการขอวีซ่าอย่างน่าพึ่งพอใจ

เรายินดีแก้ไขทุกปัญหาและยินดีให้การบริการอย่างประทับใจ

บริษัท เอส ซี ที เซอร์วิส รับทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและ เป็นตัวกลางในการยื่นขอวีซ่า กับสถานทูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางต่างประเทศหรือคุณอาจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานทูต ทางเรายินดีรับใช้ท่าน

ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ บริการคลอบคลุม ดำเนินการทุกอย่างพร้อมสรรพ จัดเตรียม เอกสาร แนะนำขั้นตอน วิธีการ สนับสนุนให้การยื่นขอวีซ่าได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น ดำเนินการทุก ขั้นตอนบริการข้อมูลการทำวีซ่าอย่างครบถ้วนเป็นที่ปรึกษาในการขอวีซ่า การท่องเที่ยว การเดินทางต่างประเทศรวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่าน ข้อมูลการเดินทาง การท่องเที่ยว, การจดทะเบียนสมรส,การขอวีซ่าการขอวีซ่าถาวรคู่หมั่นหรือแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสาร ที่จำเป็นสำหรับขอวีซ่าขั้นตอนการปฏิบัติการเตรียมตัวที่ตั้งของสถานทูตช่วงวัน-เวลาในการยื่นขอวีซ่าข้อแนะนำต่างๆและแบบฟอร์มในการขอวีซ่าทุกชนิด ดูแลและติดตามผลหลังการให้บริการเป็นอย่างดี

เราให้คำปรึกษาและประเมินโอกาสก่อนตัดสินใจให้ ฟรี

บริษัท เอส ซี ที เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำกัด เราคือผู้ให้บริการรับทำวีซ่าในพื้นที่กรุงเทพฯ รับปรึกษาปัญหาด้านการยื่นขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงเป็นผู้ให้บริการด้านกฎหมายการเดินทางเข้าเมืองการแปลเอกสาร การจัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าทุกประเภท   อาทิเช่น วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่านักเรียนและวีซ่าสำหรับการทำงาน ลูกค้าของเรามาจากทั่วทุกมุมโลก ทั้่งจากสหรัฐอมเริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา ฯลฯ  เรามีความรู้และ ประสบการณ์ทางด้านเข้าเมืองและทราบถึงการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติวีซ่าอีกทั้งยังสามารถตอบ สนองความต้องการของชาวต่างชาติที่ประสงจะสมรส ทำงาน หรือใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศไทยเราจึงได้รับการยอมรับในความสามารถและความไว้วางใจความเป็นมืออาชีพจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในด้านวีซ่า ซึ่งเราได้ทุ่มเทเป็นเวลามากกว่า 10 ปี เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าของเราได้รับการอนุมัติวีซ่าในอัตราที่สูงสุด เพราะเราทราบดีว่าต้องดำเนินการไปในแนวทางใดตามกฎเกณฑ์ของแต่ละสถานทูต เพื่อให้การยื่นสมัครขอวีซ่านั้นประสบผลสำเร็จ

ก่อนเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูตเราจะดำเนินการสรุปและซ้อมการสัมภาษณ์ให้กับลูกค้ากรณีที่เคยยื่นวีซ่าแล้วไม่ผ่านเรายินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของลูกค้าตามแนวทางของแต่ละสถานทูต เพื่อให้คำร้องขอวีซ่าใหม่ หรือขออุทรณ์นั้น ได้รับวีซ่า